ΔΙΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΠΙΡΑΛ

Πλαστικοποίηση – Σπιράλ

Δίφυλλα Πλαστικοποίησης Α3, Δίφυλλα Πλαστικοποίησης Α4, Σπιράλ πλαστικοποιησης, Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4