ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

Διάφορα  Λογιστικά Έντυπα

Βιβλίο Αναφοράς του ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.3868/2010 ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ. Διάσταση 21X29 Α4. 100 Φύλλα. Σκληρό εξώφυλλο. Τυπωμένη ετικέτα. Αριθμημένο. Βιβλίο αναφοράς για την εφαρμογή του άρθου. 17 του Ν. 3868/2010 . Ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής. Διάσταση : 10×18. Φύλλα : 3×50. Χαρτί : αυτογραφικό. ΠΟΛ.1015/2018 Το έντυπο για την απόδοση του φόρου διαμονής. έκδοσης του ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94)).