ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Διάφορα  Λογιστικά Έντυπα

Βιβλίο Αναφοράς του ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.3868/2010 ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ. Διάσταση 21X29 Α4. 100 Φύλλα. Σκληρό εξώφυλλο. Τυπωμένη ετικέτα. Αριθμημένο. Βιβλίο αναφοράς για την εφαρμογή του άρθου. 17 του Ν. 3868/2010 . Ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής. Διάσταση : 10×18. Φύλλα : 3×50. Χαρτί : αυτογραφικό. ΠΟΛ.1015/2018 Το έντυπο για την απόδοση του φόρου διαμονής. έκδοσης του ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94)).

 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Δελτίο παραγγελίας 17χ25εκ 50χ2 φύλλα

  UNIPAP Δελτίο παραγγελίας 17χ25εκ 50χ2 φύλλα

  0 out of 5

  Δελτίο παραγγελίας

  17χ25εκ

  50χ2 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  3.12
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Δελτίο παραγγελίας 17χ25εκ 50χ3 φύλλα

  UNIPAP Δελτίο παραγγελίας 17χ25εκ 50χ3 φύλλα

  0 out of 5

  Δελτίο παραγγελίας

  17χ25εκ

  50χ3 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  4.73
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Δελτίο παραγγελίας 21χ29εκ 50χ2 φύλλα

  UNIPAP Δελτίο παραγγελίας 21χ29εκ 50χ2 φύλλα

  0 out of 5

  Δελτίο παραγγελίας

  21χ29εκ A4

  50χ2 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  4.63
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Δελτίο παραγγελίας 21χ29εκεκ 50χ3 φύλλα

  UNIPAP Δελτίο παραγγελίας 21χ29εκεκ 50χ3 φύλλα

  0 out of 5

  Δελτίο παραγγελίας

  21χ29εκ A4

  50χ3 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

   

  5.88
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Δελτίο παραγγελίας 19χ20εκ 50χ2 φύλλα

  UNIPAP Δελτίο παραγγελίας 19χ20εκ 50χ2 φύλλα

  0 out of 5

  Δελτίο παραγγελίας

  19χ20εκ

  50χ2 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  2.94
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Δελτίο παραγγελίας 19χ20εκ 50χ3 φύλλα

  UNIPAP Δελτίο παραγγελίας 19χ20εκ 50χ3 φύλλα

  0 out of 5

  Δελτίο παραγγελίας

  19χ20εκ

  50χ3 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  4.27
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  Μπλοκ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 21χ10εκ 50 φύλλα

  Μπλοκ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 21χ10εκ 50 φύλλα

  0 out of 5

  Μπλοκ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

  21χ10εκ

  50 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  4.19
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Εισιτήριο εισόδου 9χ20εκ 50 φύλλα

  UNIPAP Εισιτήριο εισόδου 9χ20εκ 50 φύλλα

  0 out of 5

  Εισιτήριο εισόδου

  9χ20εκ

  50 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  1.29
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Ενοικιάζεται αυτοκόλλητο 10χ35εκ 50 φύλλα

  UNIPAP Ενοικιάζεται αυτοκόλλητο 10χ35εκ 50 φύλλα

  0 out of 5

  Ενοικιάζεται αυτοκόλλητο

  10χ35εκ

  50 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  11.11
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Ενοικιάζεται με τηλέφωνα 17χ35εκ 100 φύλλα

  UNIPAP Ενοικιάζεται με τηλέφωνα 17χ35εκ 100 φύλλα

  0 out of 5

  Ενοικιάζεται με τηλέφωνα

  17χ35εκ

  100 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  6.45
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Πωλείται αυτοκόλλητο 10χ35εκ 50 φύλλα

  UNIPAP Πωλείται αυτοκόλλητο 10χ35εκ 50 φύλλα

  0 out of 5

  Πωλείται αυτοκόλλητο

  10χ35εκ

  50 φύλλα Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  11.11
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Πωλείται με τηλέφωνα 17χ35εκ 100 φύλλα

  UNIPAP Πωλείται με τηλέφωνα 17χ35εκ 100 φύλλα

  0 out of 5

  Πωλείται με τηλέφωνα

  17χ35εκ

  100 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  6.45
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Ενοικιάζεται απλό - χάρτινο 12χ40εκ 100 φύλλα

  -10%

  UNIPAP Ενοικιάζεται απλό – χάρτινο 12χ40εκ 100 φύλλα

  0 out of 5

  Ενοικιάζεται απλό – χάρτινο

  12χ40εκ

  100 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  6.13 5.51
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Πωλείται απλό - χάρτινο 12χ40εκ 100 φύλλα

  -10%

  UNIPAP Πωλείται απλό – χάρτινο 12χ40εκ 100 φύλλα

  0 out of 5

  Πωλείται απλό – χάρτινο

  12χ40εκ

  100 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  6.13 5.52
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Μπλοκ προσφοράς 21χ29εκ 50χ2 φύλλα

  UNIPAP Μπλοκ προσφοράς 21χ29εκ 50χ2 φύλλα

  0 out of 5

  Μπλοκ προσφοράς

  21χ29εκ

  50χ2 φύλλα

  Κατασκευαστής : UNIPAP

   

  Απόδειξη είσπραξης , λογιστικά έντυπα , απόδειξη πληρωμής, έντυπα λογιστικά ,τιμολόγιο, δελτίο αποστολής τιμολόγιο , απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, λογιστικά βιβλία, λογιστικά έντυπα,  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόρων) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών Παροχής Υπηρεσιών (Ιατρών), έντυπα λιανικών συναλλαγών.

  5.14
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  Βιβλίο ευχών βάπτισης 100 φύλλα ΡΟΖ

  -40%

  Βιβλίο ευχών βάπτισης 100 φύλλα ΡΟΖ

  0 out of 5

  Βιβλίο ευχών βάπτισης ΡΟΖ

  Φύλλα : 100 λευκά

  Διάσταση : 21χ21cm

  Χρώμα : ΡΟΖ

  Αποτυπώστε τις ευχές των καλεσμένων σας και κρατήστε τις αναμνήσεις.

  10.66 6.40
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  Βιβλίο για συνταγές CLASSIC

  -40%

  Βιβλίο για συνταγές CLASSIC

  0 out of 5

  Βιβλίο για συνταγές CLASSIC

  Φύλλα : 50 λευκά

  Διάσταση : 14.5χ21.5cm

  Χρώμα : Σχέδιο

  Αποτυπώστε τις πρώτες σας συνταγές εύκολα και γρήγορα με το προτυπωμένο βιβλίο συνταγών και όλες τις επεξηγήσεις για τις δοσολογίες.

  8.68 5.21
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  Βιβλίο λεύκωμα αναμνήσεων CLASSIC

  Βιβλίο λεύκωμα αναμνήσεων CLASSIC

  0 out of 5

  Βιβλίο λεύκωμα αναμνήσεων

  Φύλλα : 90 λευκά

  Διάσταση : 17χ25cm

  Αποτυπώστε και κρατήστε τις αναμνήσεις.

  Φιλία,Ραντεβού,Αγάπη,Γνώμες,Μουσική,Ζώδια,Όνειρα,

  Ομάδα,Τραγούδι…είναι μόνο μερικά από αυτά

  που μπορούν να αποτυπώσουν οι φίλοι σας

  και να μείνουν για πάντα μαζί σας.

  9.18
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  Βιβλίο ευχών βάπτισης 100 φύλλα ΓΑΛΑΖΙΟ

  -40%

  Βιβλίο ευχών βάπτισης 100 φύλλα ΓΑΛΑΖΙΟ

  0 out of 5

  Βιβλίο ευχών βάπτισης ΓΑΛΑΖΙΟ

  Φύλλα : 100 λευκά

  Διάσταση : 21χ21cm

  Χρώμα : ΓΑΛΑΖΙΟ

  Αποτυπώστε τις ευχές των καλεσμένων σας και κρατήστε τις αναμνήσεις.

  10.66 6.40
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  Βιβλίο Εντυπώσεων Α4 100 φύλλα Ξενοδοχείων - Εστιατορίων

  Βιβλίο Εντυπώσεων Α4 100 φύλλα Ξενοδοχείων – Εστιατορίων

  0 out of 5

  Βιβλίο Εντυπώσεων

  Διάσταση : Α4 100 φύλλα

  Για Ξενοδοχεία και Εστιατόρια

  Βιβλιοδετημένο με σκληρό εξώφυλλο

  και εσωτερικό χαρτί 90gr

  17.24
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  235γ Ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης 3x50 τελους ανθεκτ/τας κλιμ/κη κρίση

  -25%

  235γ Ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης 3×50 τελους ανθεκτ/τας κλιμ/κη κρίση

  0 out of 5

  ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ διαμονής

  Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

  10x19cm

  50χ3 φύλλα

  Κατασκευαστής :

  ΚΩΔ 1-02-61

   

  Ειδικό στοιχείο απόδειξη Απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής. Διάσταση : 10x19cm Φύλλα : 3×50. Χαρτί : αυτογραφικό. Ο φόρος διαμονής βαρύνει τον διαμένοντα (πελάτη) που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος και επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ :

  2.65 1.99
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  Απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής 3x50 Φύλλα 1-02-60

  Απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής 3×50 Φύλλα 1-02-60

  0 out of 5

  Ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής.

  ΚΩΔΙΚΟΣ 1-02-60

  Διάσταση : 12x17cm

  Φύλλα : 3×50.

  Χαρτί : αυτογραφικό.

  Ο φόρος διαμονής βαρύνει τον διαμένοντα (πελάτη) που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος και επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό.

 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  Βιβλίο ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.3868/2010

  -20%

  Βιβλίο ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.3868/2010

  0 out of 5

  Βιβλίο Αναφοράς καπνισματος ΤΟΥ Ν.3868/2010

  Διάσταση : 21X29cm Α4.

  Φύλλα : 100

  Σκληρό εξώφυλλο.

  Τυπωμένη ετικέτα. 

   

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

   

  Οι επιχειρήσεις – καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να τηρούν το «Βιβλίο αναφοράς για την εφαρμογή του άρθ. 17 του Ν. 3868/2010».

   

  Η αρίθμηση του βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρηση του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή (Αυτ.Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου),χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου,στην πρώτη και την τελευταία σελίδα αυτού,οπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης ,το ΑΦΜ ,η ΔΟΥ ,η Ταχυδρομική Διέυθυνση και ο Αριθμός Άδειας Λειτουργίας της Επιχείρησης.

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι: φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήµατος και µία µηδενική ταµειακή απόδειξη µε τοΑ.Φ.Μ. της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.

  6.91 5.50
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  Βιβλίο ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

  Βιβλίο ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

  0 out of 5

  Για online παραγγελία πληκτρολογείτε

  στην αναζήτηση τον Κωδικό προϊόντος:

  4249

  και προσθέτεται στο καλάθι.

 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων τριπλότυπο 3χ50

  UNIPAP Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων τριπλότυπο 3χ50

  0 out of 5

  Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων

  Διάσταση : 13Χ19cm

  Φύλλα : 3χ50. Τριπλότυπο

  Χαρτί αυτογραφικό.

  Κατάλληλο για είσπραξη πώλησης εισιτηρίων σε γραφεία τουρισμού και υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων.

  3.43
 • Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι:

  UNIPAP Μπλοκ Συναλλαγματικών 21Χ10cm 50φ

  UNIPAP Μπλοκ Συναλλαγματικών 21Χ10cm 50φ

  0 out of 5

  Μπλοκ Συναλλαγματικές

  21Χ10cm 50φύλλα

  4.19