ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ειδικό στοιχείο φόρου – Διάφορα Έντυπα

Ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής. Διάσταση : 10×18. Φύλλα : 3×50. Χαρτί : αυτογραφικό. ΠΟΛ.1015/2018 Το έντυπο για την απόδοση του φόρου διαμονής. (Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94)).